Pijn is een belangrijk aandachtspunt


Pijn is een alarmsignaal dat men niet zomaar mag negeren. Als pijn blijft duren, kan dat nefast worden voor het lichaam (bv. verminderde wondheling, een toename in complicaties ...).

Ongeacht de reden waarom u als patiënt bent opgenomen, is het belangrijk zich te krijgen op de intensiteit en het soort pijn dat u eventueel ervaart. Zo kan uw arts een gerichte behandeling starten.

Als patiënt bent u de enige die de pijn voelt en kan verwoorden. Het is dan ook belangrijk dat u zelf aangeeft hoeveel pijn u ervaart. Daarbij is er geen foutief antwoord, pijn is immers een persoonlijke ervaring. De verpleegkundigen kunnen wel helpen om de pijn zo goed mogelijk te benoemen. 

Hebt u pijn, aarzel dan zeker niet om dit te melden aan de verpleegkundigen die u verzorgen. Zij zullen de nodige stappen zetten om in samenspraak met uw behandelende arts de pijn onder controle te krijgen.

 

Wilt u meer weten over pijn en hoe we die in kaart brengen en behandelen?

Bekijk dan onze infopagina 'Pijnmeting op de afdeling' en de infofolder 'Pijn'.