AZ Sint-Jozef Malle en Berrefonds slaan de handen in elkaar


Hoe ga je verder met je leven terwijl je de zware last van het verlies van een baby of opgroeiend kind draagt? Het Berrefonds(*) probeert ouders te begeleiden in deze moeilijke periode. Ze bieden steun op maat met een herinneringskoffertje, koesterkoffer, praatgroepen en nazorg. Voor AZ Sint-Jozef Malle is dit een initiatief dat we maar al te graag steunen. Het leunt aan bij de warme zorg die we ook bij de moeilijke momenten willen bieden. Daarom zal onze kraam- en kinderafdeling een verdeelpunt zijn voor de herinnerings- en koesterkoffer. Al wie geconfronteerd wordt met zo'n verlies, maar ook begrafenisondernemers en huisartsen uit de regio kunnen gratis een koffertje opvragen voor ouders die hun kind hebben verloren.

Ouders die hun baby verliezen kunnen de herinneringskoffer gebruiken om de  herinneringen aan hun overleden kindje tastbaar verder te laten leven voor henzelf en hun omgeving. De koesterkoffer is er voor ouders die een opgroeiend kind (2 maanden - 12 jaar) verliezen. De inhoud van het koffertje is uniek voor elk kind en aangepast aan de situatie, mogelijkheden en wensen van de ouders en het gezin. De koffer bevat items die ouders kunnen gebruiken om enkele laatste tastbare herinneringen aan hun kind vast te leggen. Andere spulletjes in de koffer zijn vooral gericht op het ondersteunen van het hele gezin in de weken, maanden en jaren na het verlies.

AZ Sint-Jozef Malle, verdeelpunt voor de koffertjes

Voor onze vroedvrouwen en verpleegkundigen op kraam- en kinderafdeling zijn deze koffertjes ook een manier om contact te maken met de ouders in deze moeilijke momenten. Het is immers niet vanzelfsprekend om dan de juiste woorden en handelingen te vinden. Iedere ouder die een kind verliest, heeft een andere manier van afscheid nemen. De koffertjes zijn daarom een belangrijk instrument, een aanknopingspunt om met de ouders in gesprek te gaan. Enkele verpleegkundigen delen hun ervaring:

"We zijn samen met onze collega's heel trots dat we de koesterkoffer op onze kinderafdeling ter beschikking hebben. Toch voelt het dubbel. Tot nu toe hebben wijzelf de koffer nog niet hoeven te gebruiken en we hopen natuurlijk dat dit zo blijft. Moest het toch nodig zijn, is de koesterkoffer voor ons een handvat. Het helpt in het contact met de ouders van het pas overleden kind. Je gaat samen met hen concreet aan de slag om de koffer te vullen met tastbare herinneringen. Het biedt ons als zorgverlener structuur en houvast in een proces dat allesbehalve voor de hand liggend is." - Ann en Sarah, verpleegkundigen op de kinderafdeling

"Als vroedvrouw word je bij het verlies van een baby geconfronteerd met een heel moeilijke en ingrijpende gebeurtenis in jonge ouders hun leven. Als er tot voor kort overlijdens waren, gaven we de ouders een voetafdrukje en enkele foto's mee. Toch hadden we altijd het gevoel dat er iets miste en waren we bang om dingen te vergeten. Wanneer we nu het koffertje aanbieden, kan dit helpen om een gesprek op gang te brengen. Als zorgverleners hebben we dankzij de koffer een leidraad waaraan we kunnen vasthouden. We werken ook samen met vzw Boven de Wolken, die foto's neemt van het overleden kind eventueel in gezelschap van het gezin. Samen met de inhoud van het koffertje kunnen we iets moois afgeven aan het gezin. De herinneringskoffer zorgt ervoor dat wat zo dierbaar is nooit zal worden vergeten. Ondanks alle leed geeft dat een warmer gevoel." - Ilse en Marijke, vroedvrouwen op de kraamafdeling

 

Music for life-actie van kraamafdeling

Het Berrefonds biedt beide koffertjes kosteloos aan. Om dit te kunnen blijven doen, zijn donaties en sponsoring voor hen van groot belang. Onze kraamafdeling heeft daarom in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel een actie op poten gezet om het Berrefonds financieel te steunen. De komende weken zullen ze nachtlampjes verkopen in de vorm van een maan. Zo staan kleine sterretjes nooit in het donker. De volledige opbrengst hiervan schenken ze tijdens de Warmste week aan het Berrefonds.

 


 

(*) Berrefonds

Het Berrefonds is genoemd naar Berre*, het kindje van Christine en Wouter dat ze na tien weken intense strijd op de afdeling intensieve neonatologie moesten laten gaan. Als vroedvrouw zag Christine na het verlies van Berre* een enorm gemis op de werkvloer. Het ondersteunen en begeleiden van ouders bij het verlies van hun kind kon en moest beter. Na enkele maanden brainstormen werd het project concreter. In februari 2009 werd het Berrefonds opgericht. Op die manier heeft de kleine Berre* in zijn korte leven heldendaden verricht.

Meer info over het Berrefonds, kan je vinden op www.berrefonds.be