Toestemming delen gezondheidsgegevens
U kunt als patiënt goedkeuring geven aan uw zorgverleners om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Dat doet u door uw 'geïnformeerde toestemming'. Op die manier zijn uw gezondheidsgegevens beschikbaar voor de zorgverleners die u raadpleegt, nu en in de toekomst. Zo zijn zij beter op de hoogte van uw medische voorgeschiedenis - en kunnen ze u dan ook beter behandelen. Ze kunnen u snellere zorg verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken ondergaat.

Uw medische gegevens zijn enkel beschikbaar voor de zorgverleners waar u een zorg- of therapeutische relatie mee heeft, of met andere woorden degenen die u in het strikte kader van kwaliteit en de continuïteit van de zorg behandelen. U kunt bovendien op elk ogenblik uw toestemming intrekken, bepaalde zorgverleners toegang weigeren of vragen bepaalde informatie niet te delen.


Geïnformeerde toestemming in AZ Sint-Jozef

Geeft u, als patiënt van AZ Sint-Jozef, uw ‘geïnformeerde toestemming’ (via het formulier 'Geïnformeerde toestemming' dat u ontvangt bij opname of via www.patientconsent.be) dan worden voorlopig enkel uw labo-gegevens (bv.bloedtesten) en RX-resultaten (röntgenfoto’s) raadpleegbaar gesteld voor uw andere zorgverleners.


>> Bekijk het informatiefilmpje

>> Registreer u via www.patientconsent.be