Jaarverslag
De ombudsdienst maakt jaarlijks een verslag van het aantal en type ontvangen klachten.
Op basis daarvan doet zij aanbevelingen aan de directie voor het verbeteren van de zorgkwaliteit.

>> Raadpleeg het jaarverslag 2015 van de ombudsdienst.