OmbudsdienstHeeft u klachten over uw ervaring in/met het ziekenhuis? Dan is in eerste instantie een gesprek met de betrokken personen het meest aangewezen: met de zorgverlener zelf, met de hoofdverpleegkundige van uw afdeling of met de behandelend geneesheer.
Zij zijn bereid met u te bespreken hoe een probleem of een klacht kan worden opgelost. Als dat niet lukt of niet tot een oplossing leidt, kunt u zich richten tot de ombudsdienst.

 

Wie kan zich richten tot de ombudsdienst?

Elke patiënt kan een klacht neerleggen bij de bevoegde ombudsdienst, wanneer hij/zij oordeelt dat één van zijn rechten niet werden geëerbiedigd. De patiënt kan zich hierbij door een vertrouwenspersoon laten bijstaan.


Wat doet de ombudsdienst?

De ombudspersoon werkt op een onafhankelijke wijze en kiest noch voor de patiënt, noch voor de beroepsbeoefenaar partij. De ombudspersoon tracht de dialoog tussen de partijen te herstellen en samen met hen de onenigheid op te lossen door informatie-uitwisseling en communicatie. De diensten van de ombudspersoon zijn gratis.


Wie is onze ombudspersoon?

Yoko Dille is de ombudsvrouw voor het ziekenhuis.
Zij is bereikbaar op dinsdag, woensdagvoormiddag en donderdag tijdens de kantooruren. U kunt haar ook steeds per e-mail contacteren of een afspraak maken voor een gesprek. Zij komt op uw verzoek bij u langs op de kamer. In onderling overleg wordt dan bepaald wat er verder met uw klacht zal gebeuren. Het spreekt voor zich dat u kunt rekenen op de nodige discretie.


Hoe kunt u de ombudsdienst bereiken?

Yoko Dille
Ombudsvrouw AZ Sint-Jozef Malle
Oude Liersebaan 4
2390 Malle
telefoon 03 380 20 12
of via de telefoon­centrale 03 380 20 11 
yoko.dille@emmaus.be

 

Bekijk HIER het huishoudelijk reglement van de ombudsdienst

Yoko Dille

Tel. 03 380 20 12

E-mail:
yoko.dille@emmaus.be