Psychologische dienstDe ziekenhuispsychologen kunnen helpen:

  • Als een ziekte uw psychische draagkracht overschrijdt of gepaard gaat met psychisch lijden, bv. depressie.
  • Als de behandeling in het ziekenhuis sterke emoties bij u oproept, zoals angst, verdriet, machteloosheid of woede.
  • Als u wordt geconfronteerd met slecht nieuws, verlies, rouw of andere crisissituaties waar u geen raad mee weet.

De psychologen trachten samen met u deze moeilijke, vaak tegenstrijdige gevoelens een plaats te geven en in goede banen te leiden.


Hoe kunt u de psychologische dienst bereiken?

U kunt rechtstreeks bellen naar de psychologische dienst elke werkdag van 9.00 tot 15.30 uur. Elk van onze psychologen is verbonden aan een afdeling in het ziekenhuis of aan een specifieke patiëntengroep.


Of u kunt een afspraak maken

  • via de arts of verpleegkundige van de verpleegafdeling
  • via de dienst onthaal in de inkomhal
  • indien niet bereikbaar, kunt u op het algemeen nummer terecht (tel.: 03 380 20 11)

Oncologisch supportteam
Lees meer

Palliatief supportteam
Lees meer

Interessante links
www.diabetes.be
www.dialaug.be