Psychologische dienstDe ziekenhuispsychologen kunnen helpen:

  • Als een ziekte uw psychische draagkracht overschrijdt of gepaard gaat met psychisch lijden, bv. depressie.
  • Als de behandeling in het ziekenhuis sterke emoties bij u oproept, zoals angst, verdriet, machteloosheid of woede.
  • Als u wordt geconfronteerd met slecht nieuws, verlies, rouw of andere crisissituaties waar u geen raad mee weet.

De psychologen trachten samen met u deze moeilijke, vaak tegenstrijdige gevoelens een plaats te geven en in goede banen te leiden.


Hoe kan u de psychologische dienst bereiken?

U kan rechtstreeks bellen naar de psychologische dienst elke werkdag van 9 tot 15.30 uur. Elk van onze psychologen is verbonden aan een afdeling in het ziekenhuis of aan een specifieke patiëntengroep.


Of u kunt een afspraak maken

  • via de arts of verpleegkundige van de verpleegafdeling
  • via de dienst onthaal in de inkomhal
  • indien niet bereikbaar, kunt u op het algemeen nummer terecht (tel.: 03 380 20 11)

Oncologisch supportteam
Lees meer

Palliatief supportteam
Lees meer

Interessante links
www.diabetes.be
www.dialaug.be