Naar het dagziekenhuis voor een dagopnameMeer en meer behandelingen gebeuren in het dagziekenhuis. U wordt 's morgens opgenomen en u gaat in de loop van de dag of 's avonds weer naar huis. AZ Sint-Jozef telt 4 dagziekenhuizen, waar u terecht kan voor ambulante (niet-verblijvende) zorg: het daghospitaal volwassenen, geriatrisch, oncologisch en pediatrisch dagziekenhuis.


Planning opname

Uw huisarts of specialist bespreekt tijdens de consultatie uw opname. De arts legt met u een datum en uur van opname vast en bevraagt uw voorkeur voor kamertype. Want ook in het dagziekenhuis kiest u voor een bepaald kamertype. U krijgt  van uw arts ook informatie over eventuele voorbereidende onderzoeken.

Onmiddellijk na uw bezoek bij de arts in ons ziekenhuis, meldt u zich aan bij het onthaal voor uw vooropname.


>> Bekijk hoe u zich inschrijft


Formulieren

De baliemedewerkers bevestigen er uw opname en noteren uw gegevens. Ze geven u alle nodige informatie over uw ziekenhuisverblijf. U ontvangt ook volgende documenten:

  • onthaalbrochure 'daghospitaal'
    De onthaalbrochure geeft u meer info over o.a. opname, verblijf en ontslag uit het dagziekenhuis.
  • info over hygiënische richtlijnen, die u best neemt als voorbereiding op de ingreep of het onderzoek.
  • anamnesedocument
    Het anamnesedocument bevraagt u naar alle noodzakelijke informatie, nodig voor een goed verloop van uw ingreep of onderzoek. Het is dus zéér belangrijk dat u dit document volledig invult en meebrengt op de dag van uw dagopname. 
    Op dit document vragen we ook naar uw thuismedicatie.  Gelieve zeker ook een overzicht mee te brengen van de medicatie die u neemt (naam en dosis). Vraag uw actueel medicatieoverzicht bij uw huisarts of gebruik ons formulier om het overzicht van uw medicijnen te noteren. >> meer over thuismedicatie


Verhinderd?

Bent u onverwacht verhinderd en kunt u zich niet houden aan de gemaakte afspraak? Verwittig dan onmiddellijk het onthaal op 03 380 20 30.

Nuttige formulieren

download