FormulierenIn dit document vindt u uitgebreide info terug over uw opname, prijzen, informatie over centrale aansprakelijkheid e.d.m.

Elke opname in een ziekenhuis brengt kosten met zich mee. U kunt als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op het uiteindelijke kostenplaatje. Deze keuzes maakt u aan de hand van deze opnameverklaring.

Ook aan een dagopname zijn keuzes verbonden, die een invloed hebben op het uiteindelijke kostenplaatje. Deze keuzes maakt u aan de hand van deze opnameverklaring.

Dit formulier bevraagt u naar uw medische geschiedenis en gezondheidssituatie.

Dit formulier bevraagt u naar de medische geschiedenis en gezondheidssituatie van uw kind.

Met dit formulier geeft u uw toestemming voor een infiltratie (pijnkliniek).