Privacyverklaring


AZ Sint-Jozef Malle hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Met de privacyverklaring van Emmaüs vzw, de overkoepelende vzw waar ons ziekenhuis deel van uitmaakt, informeren we u hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. De privacyverklaring verduidelijkt onder meer op welke wijze de persoonsgegevens van cliënten binnen de zorgvoorziening worden verwerkt en hoe de cliënt controle kan uitoefenen op deze verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

De volledige privacyverklaring kan u hier raadplegen.