Schitterend rapport na bezoek van Zorginspectie

In januari 2019 kregen we een onaangekondigd bezoek van de Zorginspectie, een onderdeel van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Overheid dat toezicht houdt op de Vlaamse zorginstellingen. Zij inspecteerden voor de tweede keer het chirurgisch en internistisch zorgtraject in ons ziekenhuis. Het doel van Zorginspectie om dit traject te herhalen (het chirurgisch traject werd eerder al gecontroleerd in 2013, het internistisch traject in 2015), is om de aandacht voor kwaliteit binnen beide trajecten hoog te houden.

Verschillende afdelingen werden bezocht. Vanuit patiëntveiligheid en -betrokkenheid selecteerde Zorginspectie uit de vastgelegde eisenkaders een aantal thema's die de leidraad vormden voor de inspectie. In ons ziekenhuis focusten de inspecteurs zich op personeel, veilige omgeving, gestandaardiseerde zorg, hygiëne en communicatie.

We behaalden een schitterend resultaat. Er werd geen enkel tekort (geen oranje en rode knipperlichten en geen opvolgpunten) vastgesteld Een nieuwe controle is dus niet van toepassing. Dit bevestigt dat onze inzet voor patiëntveilige en kwaliteitsvolle zorg zijn vruchten afwerpt.

Raadpleeg het rapport over het chirurgisch en internistisch zorgtraject van AZ Sint-Jozef Malle. Een samenvatting vind je op pagina 22 en 23.