Psychische hulp: wie ziet nog het bos door de bomen?

AZ Sint-Jozef Malle organiseert in samenwerking met LDC de Ring en gemeente Malle een gratis infosessie voor patiënten en andere geïnteresseerden.

 

Psychische hulp: wie ziet nog het bos door de bomen?

De psychische hulpverlening is een ondoorzichtig bos geworden van mensen die zich therapeuten, coaches en specialisten noemen in allerhande vermeende of door de wetenschap gevalideerde aandoeningen. Of iets al dan niet als weldoend wordt beschouwd, hangt af van de kaders die het denken van iemand bepalen. Anderzijds dienen bepaalde handelingen en middelen gezien te worden als therapieën die ingrijpen op de gezondheid. Het gevaar dat een behandeling ook schadelijk kan zijn, is niet denkbeeldig.

Tijdens deze informatiesessie leer je een onderscheid te maken tussen praktijken die het welzijn ten goede kunnen komen en hulpverlening die betrekking heeft op de psychische gezondheid van mensen. Hoe kan je het verschil leren herkennen tussen wat helpt en wat mensen 'om zeep kan helpen'? Er wordt dieper ingegaan op de verandering die heden op til zijn in de door de overheid georganiseerde geestelijke gezondheidszorg.

Meer info? Bekijk onderstaande flyer of contacteer dienstencentrum de Ring in Malle.