Goed rapport ziekenhuishygiëne


Het wetenschappelijk instituut voor Volksgezondheid (WIV) publiceerde vorige maand de cijfers voor ziekenhuishygiëne binnen de Belgische ziekenhuizen. Deze cijfers handelen over het jaar 2013, maar werden nu pas openbaar gemaakt.
De resultaten van 105 ziekenhuizen werden hiermee bekend gemaakt aan het grote publiek, zie
http://www.nsih.be/surv_iq/reports_nl.asp.

AZ Sint-Jozef  haalde hierbij een plek binnen de top 25 van ziekenhuizen in België. Een belangrijke opmerking hierbij is wel dat de juistheid van de doorgestuurde data niet extern gecontroleerd werden.

De ziekenhuizen werden gescoord naar hun inzet voor ziekenhuishygiëne op de 3 volgende domeinen:  organisatie, middelen en acties.

  • Voor organisatie (beleidsvorming) behaalde AZ Sint-Jozef een score van 5/6.
    Om hier de maximum score te behalen, moet het strategisch beleidsplan voor ziekenhuishygiëne opgenomen worden in het strategisch beleidsplan voor het ziekenhuis.


  • Wat middelen (inzet personeel voor ziekenhuishygiëne en opleidingsuren) betreft, scoorde AZ Sint-Jozef een 5/7. 
    Om hierop beter te scoren zouden er  meer opleidingen moeten gegeven en gevolgd worden door artsen en verpleegkundigen.


  • En tot slot acties. Dit is misschien wel de belangrijkste indicator, vermits deze gaat over welke acties op touw werden gezet ter bewaking van de ziekenhuishygiëne binnen het ziekenhuis. Enkele voorbeelden hiervan zijn het opvolgen van ziekenhuisinfecties (MRSA), bloedstroominfecties, infecties op intensieve zorgen afdeling, etc. Hiervoor haalde het ziekenhuis een zeer behoorlijke score van 16/20.

 

Binnen ons ziekenhuis wordt er stevig werk gemaakt van ziekenhuishygiëne. Een goede score voor dit soort indicatoren is dan ook de verdienste van àl onze medewerkers.