AZ Sint Jozef Malle zet voluit in op werkbaar, wendbaar werk


Eind oktober mocht Emmaüs, de vzw waar AZ Sint-Jozef Malle deel van uitmaakt, de prestigieuze “HR – ambassadeur award 2019” in ontvangst nemen. Goede zorg voor medewerkers leidt tot goed zorg. Daar draait het in essentie om. De uitdagingen waar we in de zorgsector voor staan, het langer werken, de verhoogde werkdruk…, zet de aandacht voor wendbaar werkbaar werk hoog op de agenda. De visietekst op werkbaar werk, die Emmaüs samen met de sociale partners schreef en per voorziening zijn eigen invulling kreeg, was voor de jury één van de doorslaggevende argumenten om deze award aan Emmaüs toe te kennen. Een visietekst mét ruimte voor maatwerk, levenslang leren in alle functies, co-verantwoordelijkheid en veerkracht.

We zetten hoog in op burn-out preventie via o.m. aandacht voor gezonde werk-in-leven-balans, aandacht voor gezondheid en mentale veerkracht, vormingsinitiatieven rond veerkracht en burn-out preventie … Ander speerpunt in het HR-beleid is levenslang leren voor iedereen, in elke fase van de loopbaan. Verder investeren we in leiderschap, met focus op het geven van ruimte en verantwoordelijkheid aan medewerkers zodat ze hun talenten maximaal te kunnen inzetten.

"We zetten voluit in op het samen-verhaal, want alleen ga je sneller, maar samen ga je verder”, dixit Ilse Janssens, HR-coördinator van Emmaüs. “Deze award is de verdienste van heel veel mensen in Emmaüs, HR collega’s, leidinggevenden en sociale partners. Maar ik wil hem toch vooral opdragen aan de 7.000 medewerkers van Emmaüs die dag en nacht het beste van zichzelf geen voor de patiënten, cliënten, bewoners en jongeren.”