AZ Sint-Jozef Malle behaalt het NIAZ Qmentum kwaliteitslabel met een score van 98%


Een bevestiging van kwaliteitsvolle en veilige zorg.


23 december 2016

AZ Sint-Jozef Malle is positief beoordeeld op veilige en kwaliteitsvolle zorg.  We mogen als eerste algemeen ziekenhuis in de provincie Antwerpen het internationaal Qmentum kwaliteitslabel (*) van NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) in ontvangst nemen.  Voor onze patiënten biedt dit een objectieve externe garantie dat AZ Sint-Jozef Malle zorg biedt van hoge kwaliteit, die veilig is en op een effectieve manier wordt bestuurd. Bovendien gaven de auditoren aan dat het ziekenhuis niet alleen professionele maar ook warme zorg biedt aan de patiënten. Voor onze medewerkers is het een bevestiging en beloning van hun dagelijks inzet en voortdurend streven naar kwaliteitsverbetering.  

Uitgebreide audit

We behalen dit label naar aanleiding van een uitgebreide audit die plaatsvond van 14 tot 18 november 2016.  Een internationaal team van 5 NIAZ-auditoren heeft die week in AZ Sint-Jozef Malle  de kwaliteitsnormen getoetst aan de praktijk.   Medewerkers uit alle onderdelen van de organisatie kregen vragen over hoe ze tewerk gaan.  Enkele voorbeelden die aan bod kwamen: Hoe controleer je de identiteit van de patiënt?  Hoe vermijd je chirurgische ingrepen op verkeerde plekken, bij verkeerde patiënten?  Is er een preventief onderhoud van medische toestellen? Wat doet de organisatie om haar medewerkers op te leiden in patiëntveiligheid?  Hoe zorg je voor een correcte handhygiëne?  Hoe gebeurt de overdracht van patiëntinformatie tussen zorgverstrekkers? Hoe gebeurt de medicatiecontrole?  Wat met veilig injecteren?  Hoe voorkom je als organisatie doorligwonden, vallen,….?   Wat ze hoorden, checkten de auditoren ook op de werkvloer:  passen de medewerkers de kwaliteitscultuur ook daadwerkelijk toe en wordt ze ook geëvalueerd en bijgestuurd? Gedurende het hele audittraject stond bovendien de patiënt centraal.  Patiënten werden bevraagd en gevolgd tijdens verschillende trajecten van onder meer ambulante, kritieke, operatieve, oncologische en verloskundige zorg.  Ze mochten ook hun mening geven over de kwaliteit van hun zorg en de bejegening.  Externe zorgpartners zoals huisartsen en een woonzorgcentrum werden eveneens betrokken.

Fier op het resultaat

Het werd een mooi resultaat… we voldoen aan 98% van de normen, wat in de ziekenhuissector een bijzonder goede score is.  We zijn dan ook terecht fier. 

Koen Vancraeynest, algemeen directeur: “Intussen al 4 jaar geleden hebben we vrijwillig een aanvraag voor deze audit ingediend. De zorg die je aanbiedt laten beoordelen door een extern auditteam, kan je in een kwetsbare positie zetten.  Maar we  wilden formeel laten zien dat we als ziekenhuis onze patiënten kwaliteitsvolle en veilige zorg bieden en ons eigen handelen ook continue evalueren en verbeteren.  Het behalen van dit kwaliteitslabel is hiervan dan ook een mooie bevestiging.  We zijn terecht fier op wat onze medewerkers en artsen dagelijks presteren en hoe ze met hart en ziel onze warme en professionele zorg uitdragen!.”

De auditoren gaven meermaals aan dat ze de warme en professionele zorg ook echt voelden.  Bovendien waardeerden ze de manier waarop onze kraamafdeling werkt en onze uitgebreide aandacht voor opleiding van onze medewerkers.  Ze gaven bovendien een pluim voor onze bedside briefing, een mooi voorbeeld van patiëntenparticipatie.  De overdracht van informatie nodig voor de verzorging van de patiënt gebeurt tijdens de shiftwissel aan bed van de patiënt.  Hierdoor krijgt de patiënt de kans om mee te luisteren, feedback te geven of vragen te stellen en kennis te maken met de verpleegkundigen van dienst..  

Continu kwaliteitstreven

Dit kwaliteitslabel geldt voor de komende vier jaren.  Dat wil niet zeggen dat we nu op onze lauweren gaan rusten.  Kwaliteit en patiëntveiligheid blijft een prioriteit en is een continu proces.  De komende maanden en jaren zullen we blijven werken aan kwaliteit om zo onze patiënten veilige, professionele maar zeker ook warme zorg te bieden.

 


(*) Wat is NIAZ Qmentum?

NIAZ Qmentum is een internationaal erkend en toegepast accreditatieprogramma dat is ontwikkeld op basis van uitgebreid onderzoek en ervaringen op terrein van accreditatie in de gezondheidszorg.  Het uitgangspunt van het programma is dat kwaliteitsverbetering tot stand komt door kennisoverdracht en draagvlak in zorgorganisaties.  Dit betekent dat alle medewerkers uit alle onderdelen van een organisatie op één of andere wijze betrokken zijn bij kwaliteitsverbetering.  Het programma biedt zorgorganisaties een kwaliteitskader en instrumenten om de eigen organisatie te toetsen.