AZ Sint-Jozef Malle brengt PEK tot aan bed van de patiënt


Longpatiënten op de afdeling hart- en longziekten die een puffer gebruiken zien voortaan verpleegkundigen met de Puff Educatie Kar (PEK) aan bed verschijnen. Heel wat patiënten gebruiken hun toestel verkeerd. Via video en demonstratiemateriaal krijgen ze nu op en heel toegankelijke manier toelichting bij een correct gebruik van hun puffer. De afdeling won met dit project de voorbije 'Colour Your Hospital'. Met dit initiatief steunt Belfius jaarlijks financieel projecten binnen ziekenhuizen ten voordele van patiënten en hun familie.

Heel wat patiënten op de afdeling hart- en longziekten gebruiken puffers. Dit zijn toestellen die medicatie in de luchtwegen brengen door middel van inademing. Er zijn heel wat fabrikanten en al die toestellen verschillen van elkaar. Afhankelijk van het gewenste effect kiest een arts een bepaald toestel (openzetten van de luchtwegen, onderdrukken van allergische ...). Het vraagt dus wat oefening en kunde van de patiënt om het goed te gebruiken. Heel wat patiënten brengen het toestel van thuis mee naar het ziekenhuis. We merken dat heel wat patiënten hun puffer niet correct gebruiken. Ook voor de verpleegkundigen is het niet evident om de patiënten hierbij te trainen. Op de afdeling verblijft overwegend een oudere patiëntpopulatie en ongeveer 70 % van onze longpatiënten heeft een puffer op de medicatielijst staan. Voor hen zijn de lettertjes op de gebruikelijke A4-tjes met toelichting moeilijk leesbaar. Ook de uitleg is niet altijd voldoende om het gebruik van het toestel onder de knie te krijgen. Daarom ging de afdeling op zoek naar een toegankelijke manier van demonstratie en ontwierpen de Puff Educatie Kar, kortweg PEK.

PEK is een nette, ergonomische kar om eenvoudig mee rond te rijden. Hierop staat een laptop met een voldoende groot scherm. Op het scherm kan de patiënt een video bekijken die het gebruik van zijn puffer helden uitlegt en toont. De video's worden trouwens ook ondersteund met begeleidende stem. In de kar bevinden zich ook schuiven met alle soorten puffers en verduidelijkende brochures. De verpleegkundigen tonen de video en oefenen nadien met de patiënt het gebruik van hun specifieke puffer. De brochure kan de patiënt en familie nadien nog gebruiken als leidraad.

PEK wordt momenteel gebruikt op de afdeling hart- en longziekten, maar zal nadien worden uitgebreid naar andere afdelingen waar patiënten gebruik maken van een puffer.

 

Enkele cijfers:

  • Uit onderzoek blijkt dat bijna 35% van de patiënten die hun puffers niet correct gebruiken (Lavorini, 2008), dat na educatie tot 80% van de geëduceerde patiënten de techniek wel tot een goed einde brengen. (Aksu, 2016) en 70% van de zorgverleners weet niet welke instructies bij inhalatie therapie horen (Schuermans, 2017).   Face to face educatie waarbij een persoon ‘live’ de patiënt instrueert heeft het beste effect. (Poudel RS, 2017)
  • Op de afdeling hart- en longziekten gebruikt ongeveer 70% van de longpatiënten een puffer
  • De afdeling ontving 3 156.21 euro vanuit het Belfius ‘Colour Your Hospital’ initiatief om het project te realiseren.

 

Met dank aan:

  • De Belgische Vereniging voor Pneumologie, een VZW van verpleegkundigen met heel wat ervaring op vlak van pneumologie.  Zij ontwikkelden de heldere video’s.
  • De fabrikanten van de puffers die ons het demonstratiemateriaal bezorgden: Novartis, Astra Zeneca, Boehringer Ingelheim, GSK.