VIP²Het Vlaams Agentschap voor Zorg & Gezondheid stimuleert ziekenhuizen om hun kwaliteit zichtbaar te maken en te meten. Om een zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg in de Vlaamse ziekenhuizen is het ‘Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals’ (afgekort VIP²) opgestart.

Hierin zijn een aantal kwaliteitsindicatoren bepaald. Met zo'n indicator kan een ziekenhuis een welbepaald onderdeel van zijn kwaliteit meten en uitdrukken in een cijfer. En dat vergelijken met de resultaten van andere ziekenhuizen. 

>> meer over VIP² 


AZ Sint-Jozef neemt ook deel aan dit initiatief. De reeds beschikbare gevalideerde resultaten kunt u terugvinden op de website www.zorgkwaliteit.be. Deze informatie wordt uitgebreid, van zodra nieuwe resultaten beschikbaar zijn.

Dit zijn de kwaliteitsindicatoren die gemeten worden: