Eigen initiatievenWe voeren regelmatig interne audits door eigen medewerkers om onze kwaliteit te meten en te verbeteren. Hierbij worden een aantal patiëntentrajecten gevolgd en getoetst aan vooraf bepaalde normen, alsook bepaalde thema’s bekeken, zoals bijvoorbeeld handhygiëne en patientenidentificatie.


Handhygiënebeleid

Handhygiëne is de meest doeltreffende en simpele maatregel in het voorkomen van overdracht van micro-organismen. AZ Sint-Jozef houdt er een zeer strikt handhygiënebeleid op na. In ons ziekenhuis is handhygiëne een opdracht van iedereen. Elke medewerker - personeel en artsen - houdt zich dan ook aan de basisrichtlijnen rond het naleven van handhygiëne. Dit houdt in:

  • Geen juwelen dragen aan handen en polsen (geen ringen, horloges of armbanden)
  • De nagels kort geknipt, zuiver en verzorgd (geen nagellak of gelnagels)


Het gebruik van ontsmettende handalcohol is verplicht op volgende momenten:

  • voor een patiëntencontact
  • na een patiëntencontact
  • voor een zuivere/invasieve behandeling
  • na bloostelling aan lichaamsvochten of slijmvliezen
  • na contact met directe patiëntenomgeving


Regelmatig gebeuren interne audits om een correcte handhygiëne op te volgen.


Identificatiebandje

Een correcte identificatie van een patiënt is natuurlijk cruciaal voor een veilige zorg. Het is dan ook belangrijk dat onze medewerkers op elk moment weten wie u bent om zo veilig de juiste zorg te kunnen geven. Elke patiënt krijgt daarom bij opname een identificatiebandje om de pols. Hierop staat zijn/haar naam, voornaam en geboortedatum vermeld.

Verpleegkundigen en artsen bevragen ook zeer actief naam en geboortedatum van elke patiënt.

Patiëntveiligheid primeert.