Accreditatie
In december 2016 behaalde AZ Sint-Jozef Malle het NIAZ Qmentum kwaliteitslabel. We behaalden dit label naar aanleiding van een uitgebreide audit die plaatsvond van 14 tot 18 november 2016.  Een internationaal team van 5 NIAZ-auditoren heeft die week in AZ Sint-Jozef Malle de kwaliteitsnormen getoetst aan de praktijk. Medewerkers uit alle onderdelen van de organisatie kregen vragen over hoe ze tewerk gaan. Enkele vragen die aan bod kwamen: 'Hoe controleer je de identiteit van de patiënt?', 'Hoe vermijd je chirurgische ingrepen op verkeerde plekken, bij verkeerde patiënten?', 'Is er een preventief onderhoud van medische toestellen?', Wat doet de organisatie om haar medewerkers op te leiden in patiëntveiligheid?', 'Hoe zorg je voor een correcte handhygiëne?', 'Hoe gebeurt de overdracht van patiëntinformatie tussen zorgverstrekkers?', 'Hoe gebeurt de medicatiecontrole?', 'Wat met veilig injecteren?', 'Hoe voorkom je als organisatie doorligwonden, vallen ...?' ... Wat onze medewerkers antwoordden op deze vragen, checkten de auditoren op de werkvloer: passen de medewerkers de kwaliteitscultuur ook daadwerkelijk toe en wordt ze ook geëvalueerd en bijgestuurd? Gedurende het hele audittraject stond bovendien de patiënt centraal. Patiënten werden bevraagd en gevolgd tijdens verschillende trajecten van onder meer ambulante, kritieke, operatieve, oncologische en verloskundige zorg. Ze mochten ook hun mening geven over de kwaliteit van hun zorg en de bejegening. Externe zorgpartners zoals huisartsen en een woonzorgcentrum werden eveneens betrokken.

Voor onze patiënten biedt dit NIAZ Qmentum kwaliteitslabel een objectieve externe garantie dat AZ Sint-Jozef Malle zorg biedt van hoge kwaliteit, die veilig is en op een effectieve manier wordt bestuurd. Bovendien gaven de auditoren aan dat het ziekenhuis niet alleen professionele maar ook warme zorg biedt aan de patiënten. Voor onze medewerkers is het een bevestiging en beloning van hun dagelijks inzet en voortdurend streven naar kwaliteitsverbetering. Dit kwaliteitslabel geldt voor de komende vier jaren. Dat wil niet zeggen dat we nu op onze lauweren gaan rusten. Kwaliteit en patiëntveiligheid blijft een prioriteit en is een continu proces. De komende maanden en jaren zullen we blijven werken aan kwaliteit om zo onze patiënten veilige, professionele maar zeker ook warme zorg te bieden.

De NIAZ-accreditatie is veel meer dan een kwaliteitslabel. Het is een manier om onze kwaliteit en veiligheid van de zorg voortdurend te verbeteren. En zo de beste zorg voor onze patiënten te garanderen. De keuze voor accreditatie is dan ook een bewuste keuze.