Verantwoord omgaan met ethische vragen


Ethiek

In onze dagelijkse praktijk komen we vaak zaken tegen die ethisch geladen zijn. Ethische dimensies zitten zowel in kleine als in grote beslissingen en acties. Bijvoorbeeld, hoe gaan we om met vrijheidsbeperking? Wat doen we bij een vraag naar euthanasie? Hoe lang moet u een patiënt verder blijven behandelen als hij ernstig lijdt? Wat is de zin van een ingrijpende medisch-technische handeling? Voegen we meer jaren toe aan het leven van een patiënt of kiezen we voor meer levenskwaliteit?
 
Ethisch geladen vragen, thema’s, casussen, groot of klein, mogen altijd rechtstreeks aan de coördinator gezondheidsethiek (Simon Godecharle: simon.godecharle@emmaus.be) gesteld worden. Hij gaat er graag op in en komt ook graag langs om de context van de vraag goed te beluisteren. Vragen, casussen, etc. kunnen ook voorgelegd worden aan collega’s binnen AZ Sint-Jozef die lid zijn van de commissie ethiek. Zij zullen deze vraag dan bespreken op de commissie ethiek. Dit is een multidisciplinaire groep, waar casussen en thema’s interdisciplinair en in alle vertrouwelijkheid besproken worden. Nadien wordt er feedback gegeven aan de aanvrager.
 
De commissie ethiek heeft twee functies: aan de ene kant een toetsingstaak voor de bespreking van medische experimenten en aan de andere kant een begeleidingstaak voor bespreking van ethische adviezen. De commissie ethiek beoordeelt dus afspraken en regels voor wetenschappelijke experimenten op hun ethische waarde. Ze geeft bijvoorbeeld haar mening over het informatieformulier dat patiënten krijgen die deelnemen aan medische experimenten. Of de commissie gaat na hoe de patiënt de best mogelijke bescherming krijgt in een experiment. De commissie ethiek werkt tevens ethische adviezen uit omtrent aspecten van de ziekenhuiszorg en werkt hierbij ondersteunend, adviserend en begeleidend. 


Werking commissie ethiek

Vragen over ethische kwesties kunnen uitgaan van elk personeelslid van AZ Sint-Jozef. De adviezen en raadgevingen van de commissie ethiek zijn vertrouwelijk en niet bindend. Ze komt minstens één keer om de twee maanden samen achter gesloten deuren. Directie en diensthoofden krijgen regelmatig informatie over haar activiteiten. Voor prangende ethische vragen kunnen personeelsleden experts van de commissies uitnodigen voor een ‘ad hoc procedure’. 


Leden commissie ethiek van AZ Sint-Jozef

 • dr. Muriel Lins, voorzitter, pneumoloog, AZ Sint-Maarten, campus Mechelen/Duffel
 • Simon Godecharle, ondervoorzitter, coördinator gezondheidsethiek Emmaus
 • Luc Baetens, coördinator bedrijfsjurist, vzw Emmaüs
 • dr. Lucas Ceulemans, huisarts, extern lid 
 • dr. Jan Vander Sande, anesthesist op pensioen, extern lid
 • dr. Christine Langenaeken, medisch oncoloog, AZ Sint-Jozef
 • dr. Dirk Peeters, psychiater, AZ Sint-Jozef
 • Jan Schellekens, stafmedewerker verpleegkundig departement, AZ Sint-Jozef
 • Mieke Cox, klinisch psycholoog, AZ Sint-Jozef
 • Betty De Backer, verpleegkundige, AZ Sint-Jozef
 • dr. Stefaan Vanneste, nefroloog, extern lid
 • Peggy Wynants, verpleegkundige AZ Sint-Jozef


Meer info op

 

 

Euthanasie
Lees meer

Fixatie
Lees meer

Lichaamsmateriaal
Lees meer

Orgaandonatie
Lees meer

Palliatieve zorg
Lees meer